Kurul Üyeleri - Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Kurul Üyeleri

 

 

           Öğretim Üyesi

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

 

Prof. Dr. D. Berrin GÜNAYDIN   BAŞKAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD .

Farmakoloji Doktora Uzmanı

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Gülten TAÇOY  BAŞKAN YARD.

Kardiyoloji AD.

G.Ü.T.F

Doç. Dr. İlyas OKUR   BİLDİRİMDEN SORUMLU ÜYE

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Çocuk Bes. ve Met. BD.      G.Ü.T.F

 Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL  ÜYE

Psikiyatri AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU   ÜYE

Tıp Tarihi ve Etik AD.  (*)

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Nuriye ÖZDEMİR  ÜYE

İç Hastalıkları  AD.  Tıbbi Onkoloji BD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN  ÜYE

Tıbbi Genetik  AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr.Aylin SEPİCİ DİNÇEL  ÜYE

Tıbbi Biyokimya AD.

G.Ü.T.F

Doç. Dr. Hasan BOSTANCI  ÜYE

Genel Cerrahi AD.

G.Ü.T.F

Doç. Dr. Murat UÇAR   ÜYE

Radyoloji AD.

G.Ü.T.F.

Doç. Dr. Gökçe S. ÖZTÜRK FİNCAN ÜYE

Tıbbi  Farmakoloji  AD.  (*)

G.Ü.T.F

Dr. Öğr. Üyesi A. Meltem SEVGİLİ  ÜYE

Tıbbi Fizyoloji AD.

G.Ü.T.F

Uzm Dr. Emine AVCI  ÜYE

Halk Sağlığı Genel Müd.  (*)

 Sağlık Bakanlığı

İ. Nükhet EKŞİ   ÜYE

Sivil Temsilci  (*)

  Araş. Gör. Dr. Fahri Erdem KAŞAK  ÜYE

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hukukçu  (*)