Kurul Üyeleri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU                                      

Unvanı/Adı/Soyadı

Uzmanlık Alanı

Kurumu

Prof. Dr.Canan ULUOĞLU

      BAŞKAN

Tıbbi Farmakoloji A.D

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Birol DEMİREL

    BAŞKAN YARD.

Adli Tıp AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Gonca AKBULUT

      RAPORTÖR

Fizyoloji AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Bülent BOYACI

                 ÜYE

Kardiyoloji AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Öznur L.BOYUNAĞA

                     ÜYE

Radyoloji  AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU

                      ÜYE

Tıbbi Biyokimya A.D

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

                     ÜYE

Tıp Tarihi ve Etik AD.

G.Ü.T.F

Prof. Dr. Aslı KURUOĞLU

                     ÜYE

Psikiyatri AD.

G.Ü.T.F

Doç. Dr. Hakan KAYIR

               ÜYE

Tıbbi Farmakoloji

COMMAT Ldt.

Doç. Dr. Mutlu DOĞAN

               ÜYE

İç Hast. AD. Tıbbi Onkoloji BD.

Ank.Numune Eğt. ve Araşt.Hast.

Doç. Dr. N.Arda DEMİRKAN

                 ÜYE

Genel Cerrahi AD.

A.Ü.T.F.

Doç. Dr. Anıl TAPISIZ

               ÜYE

Çocuk Sağlığı ve Hast.AD.Ç.Nör. BD.

G.Ü.T.F

Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR

                ÜYE

Biyoistatistik AD.

H.Ü.T.F.

Yrd .Doç. Dr. Mustafa GÖKSU

                   ÜYE

Hukukçu

G.Ü .Hukuk Fakültesi

Aysel ÖZER

                    ÜYE

Sivil Temsilci

Emekli  Öğretim Üyesi