İletişim
İletişim Adresi 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Ofisi Kat:6

06500 Beşevler - ANKARA

(Handan OCAKTAN, Şerife ÇİÇEK)

Tel: +90-312-202 69 58
Fax: 90-312 202 46 73