Kurul Üyeleri

Gazi Üniversitesi (GÜ) Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri

 

Başkan

Prof.Dr.D.Berrin Günaydın

 

GÜ Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Farmakoloji PhD

Başkan Yard.

Prof.Dr.Gülten Taçoy

GÜ Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Bildirimlerden Sorumlu Üye

Doç.Dr.Murat Uçar

GÜ Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

Üye*

Prof.Dr.Nesrin Çobanoğlu

GÜ Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Üye

Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün

GÜ Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Üye

Prof.Dr.Sezai Leventoğlu

GÜ Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Üye

Prof.Dr.Nuriye Özdemir

GÜ Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Üye

Prof.Dr.Aylin Sepici Dinçel

GÜ Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Üye

Prof.Dr.Ebru Arhan

GÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Üye*

Doç.Dr.Gökçe S.Öztürk Fincan

GÜ Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Üye*

Doç.Dr.Elçin Özgür Atalay

GÜ Tıp Fakültesi

Biofizik Anabilim Dalı

Üye*

Uzm.Dr.Emine Avcı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Üye*

Avukat İpek Güvenç

Ankara Barosu

Üye*

İ.Nükhet Ekşi

Sivil Üye