Başvuru Ücretleri

G.Ü. KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

2013 YILI BAŞVURU ÜCRETLERİ

İlk başvurular için başvuru ücretleri T.C. sağlık bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” 
tarafından ilan edilen rakamlardır.
BAŞVURU TİPİ
TL
Faz I, II, III- İlaç Araştırması   İlk Başvurusu
Faz IV Klinik İlaç Araştırması İlk   Başvurusu
Gözlemsel Çalışmaların İlk   Başvurusu
İlaç Dışı Klinik Araştırma İlk   Başvurusu
Faz I, II, III Klinik   Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu
Faz IV Klinik Araştırmalarda Önemli   Değişiklik Başvurusu
İleri tedavi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar
Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ile yapılacak klinik araştırmalar
Kozmetik hammadde veya ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar
İnsanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerde   yapılacak klinik araştırmalar
Gözlemsel Çalışmalarda Önemli   Değişiklik Başvurusu
İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda   Önemli Değişiklik Başvurusu
Klinik Araştırma Ürünü Depolama   Hizmeti Kontrol Başvurusu
Klinik Araştırma Dokümanları   Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu
Onayı başka Etik Kurul tarafından verilen S.B'na yapılacak bildirimler (1 defa olmak üzere)
2.200
1.100
1.100
2.500
750
500
2.000
2.000
2.000
2.000
500
750
3.000
3.000
500
Başvuru ücretinin yatacağı adres

HALK BANKASI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ
HESAP NO: TR870001200129400006000146
Açıklamalar kısmına " Etik Kurul Değerlendirme Ücreti " yazılmalı ve araştırma kodu mutlaka belirtilmelidir.
 - Destekleyicisi ürün ile ilişkili olan tam sponsorlu araştırmalardan başvuru ücretinin tamamı, 
kısmen desteklenen araştırmalardan, destek oranında ücret alınır.
- Uzmanlık tezleri ve akademik amaçlı çalışmalardan ücret alınmaz.