Başvuru Belgeleri

A- Klinik İlaç Araştırmaları İçin:

   1. Başvuru ücreti dekontu(Gerekiyorsa)

    2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu) 

    3. Klinik İlaç / Tıbbi Ürün Araştırmaları Başvurusu Kontrol Listesi

    4. İçindekiler Sayfası(Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır) 

    5. İlgili Anabilim Dalı Başkanı/larının / laboratuar sorumlularının bilgilendirildiğine dair belge

       (Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin        

        sorumlularının (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları     

        dosyaya eklenmelidir 

     6. İlgili Başvuru Form (Bakanlık web sitesinden doldurulacaktır.)

     7. Klinik İlaç Araştırmaları İçin Protokol Bilgileri Formu 

        (Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü 

      8. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formları (BGOF) 

      9. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda) 

     10. Çalışma özelinde hazırlanmış olan BGOF’nin, kurulumuzun sivil üyesi olan adresine yollandığına dair bilgisayar çıktısı (nukheteksi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmekterdir.)

    11. Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER”    
         Bölümü,
 Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği  
         Formatta 
Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir. 

     12. Başvuru formu ve eklerinin tipetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

         (Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)

 

 

B- İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin:

    1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)

    2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)

    3. İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi

    4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)

    5.İlgili Anabilim Dalı Başkanı/larının / laboratuar sorumlularının bilgilendirildiğine dair belge

      (Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının      (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir) 

    6. İlgili Başvuru Formu (Bakanlık web sitesinden doldurulacaktır.)

    7. İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin Protokol Bilgileri Formu 

       (Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü) 

    8. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formları (BGOF)

    9. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda) 

  10. Çalışma özelinde hazırlanmış olan BGOF’nin, kurulumuzun sivil üyesi olan adresine yollandığına dair bilgisayar çıktısı (nukheteksi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmekterdir.)

  11. İlaç Dışı Klinik AraştırmalarBaşvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER” Bölümü,     Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği Formatta  Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir. 

12. Başvuru formu ve eklerinin tipetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

       (Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)

 

 

C- Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları

1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)

2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)

3. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi

4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)

5. İlgili Anabilim Dalı Başkanı/larının / laboratuar sorumlularının bilgilendirildiğine dair belge

(Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir) 

6. İlgili Başvuru Formu (Bakanlık web sitesinden doldurulacaktır.)

7. İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin Protokol Bilgileri Formu 

(Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü) 

8. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formları (BGOF) 

9. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda) 

10. Çalışma özelinde hazırlanmış olan BGOF’nin, kurulumuzun sivil üyesi olan adresine yollandığına dair bilgisayar çıktısı (nukheteksi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmekterdir.)

11. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER” Bölümü, Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği Formatta Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir. 

12. Başvuru formu ve eklerinin tipetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

(Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)

 

D- Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar

1. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu) 

2. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi

3. İçindekiler Sayfası

 (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır) 

4.Girişimsel Olmayan İlaç Dışı Klinik Çalışmalar İçin Başvuru Formu ve Ekleri

5. Çalışma özelinde hazırlanmış olan BGOF’nin, Kurulumuzun sivil üyesi olan  adresine yollandığına dair bilgisayar çıktısı (nukheteksi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmekterdir.)

6. Varsa başka bir etik kurul kararı (gerekçesi ile beraber)

7. Başvuru formu ve eklerinin tipetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.